Algemene voorwaarden

Artikel 1

Deze website is onderdeel van Boekhandel Oisterwijk V.O.F.
Correspondentie adres: Kerkstraat 2, 5061 EJ Oisterwijk
Telefoonnummer: 013 – 52 17 197
Bereikbaarheid: Winkeltijden
E-mailadres: bkhoiw@gmail.com
KvK-nummer: 18050018
Btw-identificatienummer: NL806362583B01

Artikel 2

De prijzen in onze aanbiedingen gelden tot de aangegeven datum, behalve indien aanpassing op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Bestellingen dienen vóór het einde van de geldigheidsduur van het aanbod te zijn ontvangen.

Artikel 3

Bestellingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst en zo lang de voorraad strekt. Levering geschiedt normaal binnen 2 weken, doch uiterlijk binnen 1 maand na ontvangst van de bestelling. Wij behouden ons het recht voor om een bestelling te weigeren, het bedrag ervan te beperken of aan de levering voorwaarden te verbinden. Uw bestelling houdt aanvaarding in van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden.

Artikel 4

Als een artikel niet voorradig is, wordt u daarvan op de hoogte gebracht. Het artikel wordt geleverd zodra het weer beschikbaar is, zonder bijkomende kosten. Als door omstandigheden buiten onze wil artikelen of vervangende artikelen niet geleverd kunnen worden, wordt uw bestelling geannuleerd en wordt u daarover ingelicht.

Artikel 5

U beschikt over een zichttermijn van 14 werkdagen na ontvangst van uw bestelling. Wenst u van de zichttermijn gebruik te maken, dan dient u de geleverde artikelen onbeschadigd en in de originele verpakking aan ons terug te sturen: Boekhandel Oisterwijk, Kerkstraat 2, 5061 EJ Oisterwijk. Eventuele klachten over leveringen dienen binnen 14 werkdagen na ontvangst van de artikelen telefonisch of per e-mail ingediend te worden. Lees meer hoe te werk te gaan bij “Hoe werkt bestellen bij ons“.

Artikel 6

De geleverde artikelen blijven ons eigendom tot ze volledig zijn betaald.

Artikel 7

Voor iedere bestelling onder €50,00 worden kosten voor handling, verpakking en verzending in rekening gebracht. Dit wordt aangegeven tijdens het bestelproces. Bij deelleveringen worden deze kosten slechts éénmaal in rekening gebracht, tenzij uit de aanbieding het tegendeel blijkt. Het vervoer geschiedt voor ons risico.

Artikel 8

We stellen het op prijs als u ons op de hoogte houdt van adreswijzigingen. Als u geen adreswijziging stuurt, wordt u geacht te wonen op het laatste bij ons bekende adres.

Artikel 9

Goederen die via de webshop besteld worden dienen direct betaald te worden.

Artikel 10

Wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de schade veroorzaakt door niet (tijdige) levering.

Artikel 11

Ondanks al onze inspanningen kunnen er in ons aanbod fouten zijn geslopen. Wij kunnen daarvoor in geen geval aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 12

Uw gegevens worden opgeslagen in een klantenbestand en gebruikt voor interne, geautomatiseerde verwerking in het kader van verantwoord klantenbeheer en van onze bedrijfsvoering, zoals bijv. verwerking van bestellingen, Wij verstrekken geen gegevens aan derden. U beschikt uiteraard over het recht van toegang tot en verbetering van uw gegevens.

Artikel 13

Op de overeenkomsten tussen Boekhandel Oisterwijk V.O.F. en zijn klanten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.